opleidingen en trainingen
transculturele systeemtherapie en diversiteit

Ampersand& is een kenniscentrum voor transculturele systeemtherapie.

We brengen kennis samen en ontwikkelen en verzorgen opleidingen, trainingen en workshops.

We combineren systeemtherapeutische principes met antropologische perspectieven en verbale met non-verbale werkvormen, en we bevorderen reflectie op eigen achtergrond, verwachtingen, aannames en ‘heilige huisjes’ die daaruit voortkomen, zodat mensen meer bewust raken van hun eigen culturele bagage en van de impact van migratie.

Wij zijn actief sinds februari 2020 toen onze eerste Specialistische Module Transculturele Systeemtherapie van start ging, een module van 42 uur.

Kijk hier voor ons huidige aanbod