Kleurrijk Zorgverlenen

Tweedaagse cursus - Intercultureel werken in de GGZ

De cursus is bedoeld voor behandelaren in de GGZ (psychologen, psychotherapeuten, arts/psychiaters, spv/vs, vaktherapeuten, maatschappelijk werkenden) die hun inzicht en vaardigheden in intercultureel werken willen vergroten.

De cursus wordt gegeven op twee vrijdagen in Amsterdam-Centrum. En er is plaats voor maximaal 16 deelnemers per groep.

Voorbereiding voor de cursus:

Voorafgaand aan deelname ontvangt u een literatuurlijst en wordt van u verwacht twee vragenlijsten in te vullen.

 

 

data najaar: 25 oktober en 8 november 2024
locatie: Amsterdam-Centrum
kosten: €425,-

Cursusinhoud

  • Culturele bewustwording. Zicht krijgen op eigen culturele bagage en achtergrond en hoe die doorwerkt in de eigen praktijk.

  • Vergroten cultuursensitiviteit en aandacht voor in- en uitsluitingsmechanismen.

  • Kennis verwerven en bewustzijn vergroten over de gevolgen van migratie. Samenhang migratie en psychopathologie.

  • Vaardigheden ontwikkelen gericht op de praktijk.

 

De cursus is geaccrediteerd door: NVP (11), NVRG (12), NVvP (11), FGzPt (12), NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (15)